. 
.

De sponsors van Sinterklaas

We zijn afhankelijk van sponsoren, vindt u het ook belangrijk dat de intocht in Monster blijft bestaan? Uw bijdrage is zeer welkom.

Bankrekeningnummer: NL78 RABO 0120 1856 28 t.n.v. Stichting Sint-Nicolaas Monster

We willen de sponsoren van dit jaar hartelijk bedanken, zonder uw steun is de intocht van Sinterklaas niet mogelijk!

 

 

              

Map